Klachtrecht

Bij onvrede over de behandeling door een hulpverlener is de eerste stap een gesprek met de betrokkene. Er kan immers sprake zijn van miscommunicatie of van een in onderling overleg op te lossen probleem. Als het bespreken van de klacht niet helpt en de onvrede blijft, dan kunnen cliŽnten diverse wegen bewandelen om een klacht in te dienen.     

BIG-register

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) regelt de beroepsuitoefening door een aantal categorie√ęn vrij gevestigden. Op het terrein van de psychosociale hulpverlening zijn dat psychiaters, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Deze titels zijn beschermd. Ze mogen alleen gevoerd worden door iemand die de vereiste opleiding heeft genoten en staat ingeschreven in het BIG-register.

Bij een tuchtcollege kan worden geklaagd over alle beroepsbeoefenaren die in het BIG-register staan ingeschreven. Op de site is bij elke hulpverlener aangegeven of deze in het BIG-geregistreerd zijn. In het register wordt bijgehouden of de hulpverlener met een tuchtrechtelijke uitspraak te maken heeft gehad. Het register is daartoe door een ieder op internet te raadplegen: www.bigregister.nl.

Informatie en advies over klachten

Voor informatie over klachtenprocedures en voor ondersteuning bij het indienen van een klacht kan men zich wenden tot Zorgbelang Nederland: http://www.klachtenopvangzorg.nl

en tot de Nederlandse PatiŽnten/Consumenten Federatie: http://www.npcf.nl