Coppens, Mea (B.P.J.)
Utrecht / provincie Utrecht
Zelfstandig gevestigd
Maatschappelijk werker VO
1950, vrouw

Naam praktijk

Praktijk voor Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling

Adres

Kemal Atatürkstraat 66
3573 PB Utrecht

Telefoon

030-6386699

E-mail

bartolo.coppens@hccnet.nl

Opleiding

HBO-maatschappelijk werk met voortgezette opleiding gezinstherapie; Europees gecertificeerd contextueel werker; masterpractitioner-opleidingen voor neurolinguïstisch programmeren en voor hypnotherapie; facilitator Speaking Circles (zie www.speakingcircles.com).

Ervaring

Sinds 1974 werkzaam bij Stade-Fiom in Utrecht (hulpverlening bij zwangerschap, adoptie en seksueel geweld). Eigen praktijk sinds 1990. Docent HBO en verbonden als opleider en supervisor aan Stichting Uit Eigen Beweging (ter bevordering van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en jeugdigen).

Werkwijze

Gewerkt wordt vanuit contextuele benadering (meer generaties) en principes van de vrouwenhulpverlening, bijvoorbeeld waar het gaat om de invloed van socialisatieprocessen. Uitgangspunt is ook de voortdurende wisselwerking bewust-onbewust. In de therapie wordt een sterk appèl gedaan op het eigenzinnige en het creatieve vermogen in mensen. Middelen o.a. focussen, ontspanningsoefeningen, geleide fantasieën, vrij tekenen, werken met kleuren (innerlijke beelden) en het in kaart brengen van de eigen context via geno-, eco- en sociogrammen.

Affiniteit/ervaring met

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, allochtonen, jongeren, ouderen.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteits- en relatieproblematiek, werk- en levensfase-gerelateerde problematiek, interculturele thema’s, weerbaarheid, rouwverwerking, verwerking seksueel misbruik en geweld.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie, coaching, supervisie, onderwijs en methodiekontwikkeling.

Aanmelding

Telefonisch bereikbaar maandag dinsdag tussen 9.00 en 9.30 uur, verder via antwoordapparaat..

Kosten

Er is een regeling voor vergoeding door ziektekosten- verzekeraars, Dan is een verwijsbrief voorwaarde. Kosten zelfbetalers in overleg.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Nee

Andere talen

Geen

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW); Vereniging door Contextuele Werkers (VCW) Nederlandse Vereniging voor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NVNLP); Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).


terug