Bettgens, Jan (J.M.)
Den Bosch / provincie Noord-Brabant
Zelfstandig gevestigd
Gestalttherapeut
1954, man, homoseksueel

Naam praktijk

Gestalttherapie voor homo en bi-mannen

Adres

Pieter Breughelstraat 77
5213 BM Den Bosch

Telefoon

073-6147336

E-mail

janbettgens@gmail.com

Website

www.rozehulpverlener.nl

Opleiding

Basis- en voortgezette opleiding gestalttherapie; diverse nascholingstrajecten. Algemeen, sociaal en psychiatrisch verpleegkundige.

Ervaring

Sinds 1994 eigen praktijk voor gestalt- en relatietherapie. Als algemeen, sociaal- en psychiatrisch-verpleegkundige, projekt- en procesbegeleider werkzaam geweest in diverse sectoren gezondheidszorg.

Werkwijze

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte, actieve en creatieve vorm van psychotherapie. Gestalt is ook een manier om te ontdekken wat je werkelijk voelt, wat bij jou hoort en wat bij de ander. Centraal staat wat ‘hier en nu’ belangrijk is in jouw leven. Binnen de begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het doorleven van belemmeringen, het (her-)ontdekken van krachten en kwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden. Naast het inzichtgevende gesprek kan gebruik gemaakt worden van verschillende creatieve en lichaamsgerichte werkvormen. Bij relatietherapie wordt in de regel met twee therapeuten gewerkt.

Affiniteit/ervaring met

Homo- en biseksuele mannen.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteitsvragen, zingevingsvragen, levensfasevragen, werkgerelateerde problematiek, verwerken van indringende gebeurtenissen, depressieve klachten, psychosomatische klachten, relatieproblemen.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, relatietherapie.

Aanmelding

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 17.30 tot 19.00 uur. Verder via antwoordapparaat of e-mail.

Kosten

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars is mogelijk. Kosten zelfbetalers: afhankelijk van het inkomen.

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Nee

Andere talen

Geen

BIG-registratienummer

59002781430 (als verpleegkundige)

Beroepsvereniging

* Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie NVAGT; • Europese Associatie voor Gestalttherapie EAGT; • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP); • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). • Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) http:www.rbng.nl


terug