Kirst, Thomas (Th.)
Arnhem / provincie Gelderland
Zelfstandig gevestigd
Psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP
1958, man, homoseksueel

Naam praktijk

Praktijk Kirst

Adres

Limburgsingel 12 A

Telefoon

06 - 2011.3580

E-mail

kirst020@planet.nl

Website

www.tkirst.com

Opleiding

Universitaire studie psychologie met daarna specialisatie tot gezondheidszorgpsycholoog en eerstelijnspsycholoog; opleiding voor psychotherapeut.

Ervaring

Werkzaam geweest als psycholoog in de crisisopvang van de jeugdhulpverlening, als psycholoog en psychotherapeut bij een Riagg, en als behandelcoördinator in de intramurale verslavingszorg. Sinds 2000 eigen praktijk.

Werkwijze

Er zijn diverse behandelingen mogelijk. Een eerstelijnspsychologische behandeling is kortdurend (gemiddeld tien sessies) en probleemgericht. Er wordt met name gepraat, daarnaast psycho-educatie en huiswerkopdrachten. Daarnaast wordt cliëntgerichte psychotherapie gegeven, waarbij sprake is van een langduriger behandeling voor terugkerende klachten. In de cliëntgerichte psychotherapie wordt geprobeerd de cliënt rechtstreekser toegang te geven tot zijn of haar gevoelens. Dit vanuit de zienswijze dat terugkerende problemen wijzen op een verstoring in de natuurlijke harmonie in iemands denken, voelen en handelen. Herstel van het contact met het gevoelsleven geeft meer mogelijkheden problemen op te lossen. Ook behoort psychoanalytisch gebaseerde groepspsychotherapie tot de mogelijkheden.

Affiniteit/ervaring met

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, jongeren.

Aandachtsgebieden

Coming-out, identiteitsvragen, werk- en leeftijdsgerelateerde problematiek, verwerking seksueel misbruik en geweld.

Hulpverleningsvorm

Individuele therapie, groepstherapie.

Aanmelding

Via telefoon(beantwoorder). Verwijsbrief is noodzakelijk indien de kosten door een ziektekostenverzekeraar kunnen worden vergoed.

Kosten

Voor eerstelijnspsychologische behandeling € 85, wat door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Voor psychotherapie is vergoeding mogelijk via de AWBZ met een eigen bijdrage van € 15,20 per consult. Kosten zelfbetalers psychotherapie: € 90. (AGB praktijkcode: 94001723 / AGB zorgverlenercode: 94002037)

Wachtlijst

Nee

Rolstoeltoegankelijk

Ja

Andere talen

Duits

BIG-registratienummer

19051454025 (als gz-psycholoog), 19051454016 (als psychotherapeut)

Beroepsvereniging

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE); Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).


terug